Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Pandemie ovlivnila tříkrálovou sbírku
Pandemie ovlivnila tříkrálovou sbírku PDF Tisk Email
Středa, 17 Únor 2021 07:40

 

Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila, pokračuje však on-line

Tříkrálovou sbírku, kterou pořádala od 1.–24. 1. letos po jednadvacáté Charita Česká republika, byla jiná než kdykoliv předtím. Vzhledem k nejisté a kolísavé epidemické situaci se již od podzimu připravovalo více možností, jak sbírku uskutečnit. Do poslední chvíle všichni doufali, že se klasická koleda, byť s rouškami a s určitými omezeními, uskuteční. Koledování dům od domu však padlo s vyhlášením 5. stupně protiepidemických opatření - PES.

1. 1. 2021 se tedy začalo s realizací náhradních variant sbírky. Rozběhla se velká vlna solidarity a pomoci, do které se zapojili pracovníci Charity, koordinátoři sbírky ve městech a obcích, starostové, koledníci i řada dobrých lidí, aby rozmístili pokladničky na vhodná místa ve svém okolí a přiblížili tak sbírku k lidem. Nejčastěji to byly městské či obecní úřady, kostely, obchody, lékárny, charitní služby, některé mateřské školky a školy, patřila k nim i pošta, květinářství, knihkupectví, řeznictví, železářství, pekárna, cukrárna, optika, ordinace, firmy, ad.

 

Současně tiskli, vyvěšovali a roznášeli stovky, ba tisíce nových informativních letáčků o umístěných pokladničkách a o možnosti přispět také on-line cestou. Tyto informace ochotně podpořili starostové v obcích i opakovaným hlášením o konání sbírky v místním rozhlase či rozesíláním SMS.

„Tři králové chyběli v obcích a ulicích měst, chyběla nám i radostná osobní setkávání s obyvateli domácností, kterými se tato sbírka stala jedinečnou a zajímavou,“ konstatovala jedna z tradičních kolednic a pokračuje: „Koledovat jsme nemohli, a tak jsme se snažili pomoci, jak se dalo. Obešli jsme svůj rajon s letáčky, oslovili známé, domluvili umístění pokladničky… Potěšilo nás, když jsme nebyli odmítnuti a zvlášť milé bylo, pokud se někdo nabídl k umístění pokladničky i sám.“

Také u velkých nákupních center ve městech mohli lidé přicházející za nákupy přispět do zde instalovaných tříkrálových kasiček. Fyzická sbírka do pokladniček se kvůli složitým podmínkám letos protáhla do 24. ledna.

K 10. 2. 2021 bylo v Oblastní charitě Třebíč ukončeno rozpečeťování a sčítání Tříkrálové sbírky 2021 a za celý okres se dospělo k tomuto výsledku:

Výtěžek ze všech 483 pokladniček činí 1 715 287 Kč

Výtěžek z on-line sbírky k 10. 2. 2021 181 073 Kč

Celkem 1 896 360 Kč

Je to o 1 165 158 Kč méně než vloni, kdy se vybralo 3 061 518 Kč.

Výtěžek za město Třebíč a přilehlé obce činí 244 312 Kč, vloni to bylo 587 526 Kč.

I když sbírka zaznamenala nižší výtěžek, přesto se v některých obcích jako Odunec, Litohoř, Cidlina, Hornice a Radkovice u Hr., podařil obdivuhodný kousek, že i za současné situace vybrali více než v předchozích letech! Blahopřejeme!

Darovat on-line cestou lze až do 30. 4. 2021, buď do on-line kasičky na www.trikralovasbirka.cz, anebo zaslat peníze na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800. Pro přispění Oblastní charitě Třebíč je třeba uvést variabilní symbol 77706600.

 

Poděkování

„Vážení přátelé Tříkrálové sbírky v celém našem třebíčském okrese, dovolte, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za pomoc při její organizaci. Navzdory omezujícím podmínkám jste to nevzdali, a i tentokrát jste nám byli velkou oporou. Oceňuji Vaše nadšení, dobrou vůli i vynalézavost při hledání cest k lidem. Děkuji také všem štědrým dárcům, kteří přispěli na pomoc potřebným. Letošní výtěžek je sice menší než v minulých letech, ale uvědomuji si, že mnozí prožívají těžké časy v osobním i pracovním životě, proto je výsledek velmi povzbudivý,“ říká ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

Co Tříkrálová sbírka podpoří:

· Domácí hospic sv. Zdislavy – přispěje na náklady spojené s léčbou závažně nemocných pacientů. Cílem služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

· Služby pro mladé lidi - pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme jim nablízku, když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše budoucnost, proto je důležité pomoci také jim.

· Charitní záchrannou síť, kde pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí v chudobě, jsou ohroženi hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb.

· Služby pro seniory, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.

Z loňské sbírky byla podpořena domácí zdravotní péče v rodinách, přispělo se na zlepšení dostupnosti pečovatelské služby po okrese Třebíč, vylepšilo se zázemí Rané péče, a dostalo se pomoci lidem v akutní nouzi.

Akce a zajímavosti Tříkrálové sbírky

4. 1. 2021 se v Třebíči konal on-line koncert k zahájení Tříkrálové sbírky. Přenos se podařilo uskutečnit díky Ing. Karlu Tomkovi a ve spolupráci s Katolickým gymnáziem Třebíč, které poskytlo prostor auly. Pozvání přijali a zahráli mladí třebíčští umělci – Šárka Janíková na klavír, Vojtěch Čapek na housle, Mari Křížová na kytaru. Děkujeme účinkujícím i sledujícím příznivcům!

Ve spolupráci s ZŠ Otevřmysl bylo po dobu konání Tříkrálové sbírky v historické části Třebíče pro rodiny s dětmi a všechny lidi dobré vůle k dispozici zábavné Tříkrálové putování s 10 stanovišti, na kterých účastníky čekaly cedulky s úkoly. Jejich správným vyřešením získali vždy jedno písmenko do závěrečné tajenky. Při akci bylo také možné přispět do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky ve schránce ZŠ. Děkujeme za nápad a přizvání k bezvadné spolupráci!

Na FB stránkách ve skupině Tříkrálová sbírka Třebíč 2021 se soutěžilo o nejvíce „lajků“ zde umístěným pozdravům Tříkrálové sbírce. Na první tři výherce čeká předání zajímavých cen – dort, vstupenky do Alternátoru a poukázka Knihkupectví J. Demla. Stali se jimi Jana Štefánková za tříkrálový pozdrav z JE Dukovany, kde pracovníci přispívali do tříkrálových kasiček, dále tři králové z baziliky za pozdrav a přání v podobě krásné zpívané koledy a Marie Bendová za pozdrav, přání a vzpomínky na tříkrálové koledování v minulých letech. Děkujeme i všem ostatním za zaslané příspěvky!

„Lidé z letáčku vyčetli, že u nás najdou sbírkovou kasičku, a tak jich hodně přišlo přispět právě k nám. Však taky byla pořádně těžká a nabitá penězi,“ sdělila paní prodavačka z cukrárny. Při sčítání se potvrdilo, že téměř 2,5 kg vážící pokladnička byla skutečně nejtěžší a patřila i k nejbohatším pokladničkám letošní sbírky.

Největší výtěžek 20 545 korun obsahovala pokladnička z kostela na Jejkově.

V Třebíči lidé nejvíce přispívali z mincí dvacetikorunami (792 ks) a z papírových peněz stokorunami (432 ks). V pokladničkách se tentokrát našly dokonce i dvě pětitisícikorunové bankovky.

V třebíčské Charitě se letos sbírka konala po dvacáté.
Celkem se v ní za ta léta podařilo vybrat téměř 36 mil. Kč.

Marie Chaloupková

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Únor 2021 16:05