Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Tříkrálová sbírka bude delší
Tříkrálová sbírka bude delší PDF Tisk Email
Úterý, 29 Prosinec 2020 00:00

Na Nový rok začne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Tentokrát potrvá od 1. do 24. ledna 2021.

„Rádi bychom v tomto čase koledovali tradičně, tedy dům od domu tak, jak jsou lidé zvyklí. Mnoho z nich se každoročně na koledníky těší a jsou pro ně požehnáním a radostí. Záležet ale bude na aktuální epidemiologické situaci. Cílem Tříkrálové sbírky je rozdávat radost, Boží požehnání a příležitost přispět na potřebné. Nově chce toto tříkrálové poslání Charita šířit i online cestou. Stačí, když lidé budou sledovat aktuální informace na webu a sociálních sítích Charity,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Připravuje se koleda s respektem k ochraně zdraví koledníků i obyvatel. Pokud to situace dovolí, budou koledníci obcházet domácnosti s rouškami na obličeji a dbát zvýšených hygienických opatření. Zároveň se rozvine i koleda online, kdy bude možno přispět do sbírky bezhotovostně. V případě, že bude vyhlášen 5. stupeň bezpečnostních opatření, koledníci přestanou obcházet domy, kasičky by pak byly umístěny v obcích na veřejně přístupných místech – obecní úřad, obchod apod. A stále bude možné využít online koledu. Pro přispění Oblastní charitě Třebíč stačí pro bližší informace rozkliknout webové stránky www.trebic.charita.cz nebo FB Tříkrálová sbírka Třebíč 2021. Přispět lze přes ONLINE kasičku, přispěním na účet, platbou přes QR kód či zaslat DMS.

I Oblastní charita Třebíč se na koledování chystá. Z kanceláře nové koordinátorky Tříkrálové sbírky v Třebíči Marie Chaloupkové mizí pro koledníky připravené igelitky s cukry, letáky, křídami, kalendáříky, dárečky, průkazkami, pokladničkami, a navíc i rouškami a dezinfekcí: „Rozvoz do obcí je hotov a zbytek čeká na třebíčské koledníky. Pevně doufáme, že se koleda bude moci alespoň v omezené formě konat. Asistentům v obcích doporučuji, jak konkrétně se u nich do sbírky mohou zapojit, aby hygienická pravidla byla dodržena," vysvětluje koordinátorka a dodává: "Pro bezpečnější koledu v Třebíči máme k dispozici i 3 platební terminály pro přispění kartou. Na správě Charity na L. Pokorného 15 bude možné přijít ve všední dny přispět také přímo do tříkrálové pokladničky. "

Akce k Tříkrálové sbírce se přesouvají do online prostředí
4. ledna 2021 v 17.00 - Zahajovací koncert k Tříkrálové sbírce 2021 v Třebíči – online

Hezkým zvykem se staly akce doprovázející sbírku - průvody Tří králů, prozpěvování koled, návštěvy podporovatelů apod. Vloni se v Třebíči zrodila nová tradice Tříkrálových koncertů. Rádi bychom v ní pokračovali. Forma bude tentokrát virtuální, ale věříme, že i tak posluchačům přinese příjemný zážitek a pohodu do jejich domovů. K poslechu krásné hudby Vás co nejsrdečněji zveme v pondělí 4. 1. 2021 v 17 h. v přímém přenosu z auly Katolického gymnázia Třebíč. Zahrají mladí třebíčští umělci – Šárka Janíková na klavír, Vojtěch Čapek na housle, Mari Křížová a Lukáš Krupička na kytary spolu se zpěvem.

Odkaz na koncert je: https://youtu.be/-nrJ3buoMlI Uvedeme jej na webu i Facebooku Oblastní charity Třebíč. 

Zároveň vyhlašujeme i Tříkrálovou facebookovou soutěž. 
Zúčastnit se mohou nejen koledníci, ale kdokoliv, kdo má chuť, nápad a soutěžního ducha. Vítáme jednotlivce, skupinky přátel i celé rodiny.
Co je úkolem?
Umístit na Facebook Oblastní charity Třebíč, příp. zaslat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript pozdrav Tříkrálové sbírce ve formě krátkého videa, fotografie, kresby, básničky apod. 
Soutěží se až do 24. ledna 2021. Soutěžní příspěvky umístěné na našem Facebooku se budou ucházet o co nejvíce "lajků" - kliknutí na tlačítko "To se mi líbí".

Dejte „lajk“ naší skupině Tříkrálová sbírka Třebíč a sdílejte příspěvek s vaší produkcí na své zdi. Nejvíc „lajků“ vyhrává. Můžete tedy motivovat své přátele, aby pro váš příspěvek hlasovali svými „lajky“. Autory tří příspěvků, které získají nejvíce hlasů, čekají pěkné odměny. Již teď se těšíme se na vaše pozdravy!

"Jménem Oblastní charity Třebíč bych Vás chtěl poprosit o podporu Tříkrálové sbírky. V uplynulých dvaceti letech podpořila mnoho dobrých věcí a velmi pro nás znamená. Je to důležitý zdroj financí na činnost našich služeb, jejichž počet se v průběhu let postupně rozšiřoval tak, aby se dostalo řešení problémů a pomoci lidem v nejrůznějších formách nouze a obtížných životních situacích. Dnes pomáháme ročně přibližně šesti tisícům lidí ve více než 25 službách. A i příští rok chceme jejich chod v plné míře zachovat a prospět tak potřebným. Zájem o naše služby a počet klientů narůstá. Zvlášť v tomto roce se kvůli koronaviru výrazně zvedly požadavky na terénní péči, protože mnoho lidí zůstává v domácím ošetření a potřebuje mobilní péči. Se zajištěním bezpečí jejich i našich pracovníků, kteří k nim do domácností zajíždějí, souvisí i potřeba vybavení ochrannými a dezinfekčními prostředky. Za klienty se také najezdilo daleko více kilometrů než v roce předchozím. To vše vede ke zvyšování nákladů na zajištění provozu služeb. Bez Vaší podpory se proto neobejdeme. Zůstaňte nám, prosím, příznivě nakloněni i v této nejisté době, abychom se i nadále mohli ujímat lidí v nouzi a pomáhat jim hledat řešení těžkostí jejich života," říká ředitel Petr Jašek.

Z chystané koledy bychom rádi podpořili:

Charitní záchrannou síť - pomáhá lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb

Domácí hospic sv. Zdislavy - na náklady spojené s léčbou o závažně nemocné pacienty. Cílem služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

Služby pro mladé lidi - pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme jim nablízku, i když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše budoucnost, a je důležité se i o ně postarat.

Služby pro seniory - seniorům z Třebíčska umožňujeme zůstat co nejvíce zapojeni do plnohodnotného života společnosti.

Marie Chaloupková