Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Aktuální opatření proti koronaviru
Aktuální opatření proti koronaviru PDF Tisk Email
Úterý, 06 Říjen 2020 08:12

Od pondělí 5. října platí další opatření.
Od čtvrtka 10. 9. 2020 přišla další opatření. K těm z 1. září nyní nově přibyla povinnost nosit roušky uvnitř všech budov.

30. 9. 2020:

Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října. V platnosti budou 14 dní (to znamená do pondělí 19. října).Ve středu 30. září je oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula:

 • Zákaz hromadných akcí

Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.

Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.

Výjimky:

soudní procesy

jednání zastupitelstev obcí

pracovní kolektivy

členové jedné rodiny

budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce

bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

 • Restaurace

U jednoho stolu bude moci být maximálně šest osob.

Nakupování v obchodech se tato opatření nijak nedotknou.

 • Sport

Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních bez omezení, ovšem bez diváků. Limit soutěžících či členů realizačních týmů bude dán na 130 osob na utkání.

Zájmová sportovní činnost bude omezena na 20 lidí.

V případě několika tréninkových skupin, např. na atletickém stadionu, jich může být přítomno několik, limit 20 se vztahuje na jeden kolektiv.

 • Svatby a pohřby

Od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby.

 • Divadla a kina

Budou hrát bez omezení, počet diváků bude omezen na 500 lidí. Zrušeny jsou přestávky na občerstvení.

Zakázána jsou operní a muzikálová představení.

Zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce.

 • Školy

Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.

Praktická výuka na středních školách se konat bude.

Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.

Školní družiny budou normálně fungovat.

Mateřské školy zůstávají v provozu.

 

10. 9. 2020:

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled výjimek z povinnosti celoplošného nošení roušek ve vnitřních prostorách budov v ČR. Nařízení je platné od 10. září.

ZDE přinášíme kompletní přehled výjimek:

 • Děti a školy

1) děti do dvou let věku

2) děti, pedagogové a pečující osoby ve školkách a dětských skupinách

3) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně

4) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

5) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou

6) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti

7) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

8) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • Zdravotnické a sociální služby

9) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

10) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

11) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

12) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

13) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

 • Zaměstnání

14) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

15) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

16) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

17) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

18) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

19) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

 • Stravovací služby

20) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

21) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

 • Svatby

22) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

23) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

 • Sport

24) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

25) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Irini Martakidisová