O anketu města nebyl zájem Tisk
Sobota, 15 Červen 2019 00:00

Třebíčané čerpají informace od města převážně ze zpravodaje

Vyplynulo to z výsledků ankety, kterou radnice v průběhu května zjišťovala kvalitu informovanosti občanů v Třebíči. Anketa běžela od 20. května do 5. června letošního roku. Lidé v ní sdělovali, jaká forma komunikace jim nejlépe vyhovuje, jaká témata je nejvíce zajímají, jak hodnotí Třebíčský zpravodaj i jaké další informace by uvítali.

„Z výsledků ankety jsme získali výbornou zpětnou vazbu o tom, jaké informace lidé nejčastěji hledají. Očekávaně občany nejvíce zajímá doprava a kulturní akce, dále připravované a probíhající investiční akce, fotoreportáže a nejméně informace ze sportu. To mě zaskočilo, protože Třebíčané sportují ve velké míře, nicméně tyto informace evidentně nečekají od města,“ doplnil Pacal.

Radnice se zeptala také na hodnocení Třebíčského zpravodaje. Lidé hodnotili kvalitu měsíčníku na škále od -5 (všechno špatně), přes nulu (neutrální pocit) do +5 (maximální spokojenost). Nejvíce respondentů dalo časopisu hodnocení v plusových bodech, takže průměrné hodnocení je 2,34.

Lidé měli v anketě možnost vyjádřit slovně, jaké informace jim chybí, nebo jakou navrhují změnu jak ve zpravodaji, tak v celkové komunikaci města. Nejvíce respondentů, kteří této možnosti využili, by uvítalo více informací o připravovaných investičních akcích města a již zmiňované dopravní informace.

Do ankety se zapojilo 340 respondentů, z toho 60 % žen a 40 % mužů. Nejvíce respondentů bylo ve věku mezi 31 a 45 lety.

Irini Martakidisová