Dobrovolnickému dni nevadil chlad, ani déšť Tisk
Pondělí, 20 Květen 2019 12:02

Úspěšná spolupráce Oblastní charity Třebíč s Jadernou elektrárnou Dukovany trvá již řadu let. Díky finanční pomoci mohly být podpořeny různé charitní projekty a činnosti, např. se pořídily nové automobily pro terénní služby, přispělo se na osázení a vybavení zahrad stacionáře Úsměv a azylového domu, rekonstruovala se budova na ul. Gen. Sochora, a mnohé další. Výčet by byl dlouhý.

A o vzájemných dobrých vztazích svědčí i chuť pomáhat ještě jinak. Svou přízeň třebíčské Charitě projevuje řada pracovníků JE Dukovany i tak, že bez nároku na odměnu nabídnou svůj čas, um a energii a přiloží ruku k dílu tam, kde je to zrovna potřeba. V rámci dobrovolnické akce Čas pro dobrou věc přišlo ve středu 15. 5. 2019 devět zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany pomoci do charitního Stacionáře Úsměv Třebíč. Práce bylo nachystáno hodně. Ženy umývaly okna uvnitř stacionáře, muži pracovali venku.

Povedlo se nachystat záhon na louku, uklidit ve sklepě, obrousit a natřít dřevěné části venkovních laviček, jsou opravené vstupní dveře, a také zapojena elektřina do altánu se zahradním domkem. Ten byl pořízen díky penězům získaným z aplikace Pomáhej pohybem a v dubnu slavnostně předán za přítomnosti zástupce Skupiny ČEZ Jany Štefánkové. „Máme velkou radost, že budeme mít elektřinu snadno dostupnou i venku,“ říká Jana Mušková koordinátorka Stacionáře Úsměv.

„Většinu těchto prací během poskytování služby nejsme schopni zvládnout sami. Při péči o klienty se je snažíme vést k tomu, aby se učili pomáhat při běžné údržbě stacionáře, ale činnosti, se kterými nám dobrovolníci pomohli, bychom s klienty nezvládli,“ vysvětluje Jana Mušková a dodává: „Pro nás to bylo velice pozitivní a úlevné, že na to nejsme sami a máme v dobrovolnících posilu. K řadě těchto činností se za běžného provozu nedostaneme, a takto v dobré náladě a pohodě se zvládlo nakonec všechno, co jsme naplánovali. A to i přesto, že nám nepřálo počasí, bylo chladno a pršelo. Jsme moc spokojení a děkujeme.“

„Jsme také rádi, že jsme mohli naše pomocníky za odvedené dílo uhostit dobrým řízkem se salátem a chvíli při kafíčku využít ke krátkému odpočinku, příjemnému popovídání i sdílení dojmů ze společně stráveného dne,“ dodává Jana Mušková.

Dnes navštívily ještě dvě dobrovolné pomocnice z jaderné elektrárny charitní stacionář Domovinku. Jedna ji znala z dobrovolnických dnů v přechozích letech, druhá zase od své babičky, která sem chodila jako klientka. Obě společnými silami vyčistily okna. „To je práce, která se za provozu nedá dělat, tak si této výpomoci ceníme,“ říká koordinátorka Domovinky Ludmila Hrubanová a hodnotí: „Akce určitě splnila svůj záměr a rádi u nás uvítáme dobrovolníky i příště.“

„Velmi si vážím i této formy pomoci naší Charitě. Přináší užitek zase v jiné rovině, jednak v podobě odvedené fyzické práce, ale také osvěžení do vzájemných mezilidských vztahů. Dobrovolníci přicházející pomoci mohou nahlédnout do života charitních služeb, zakusit, jaká atmosféra tam panuje, neformální cestou poznat její klienty i pracovníky. Mnohým se u nás zalíbí a rádi se k nám vrací, a co nás těší, je to, že předáním své dobré osobní zkušenosti kamarádům a známým je motivují k tomu, že se přidávají a přichází to příště zkusit i oni sami,“ komentuje ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Marie Paločková