Jak je to s cestovními doklady pro děti? Tisk
Neděle, 19 Květen 2019 00:00

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají pro mnohé i vyřizování cestovních dokladů. A co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Víte, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Již sedmým rokem totiž platí, že i dítě musí mít za hranice České republiky vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče.

Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí Kč 100 a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly oblíbenými turistickými destinacemi se opět očekává nárůst zájmu o cestování v Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem, ale i dalších zemí jako je Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Island, Makedonie, Norsko, Srbsko a Švýcarsko. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě je Kč 50 a doba jeho platnosti je 5 let.

O vyřízení cestovního dokladu pro dítě žádá zákonný zástupce, který s dítětem zajde na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. Není třeba přikládat fotografii dítěte, ta se pořizuje při podání žádosti. Zákonný zástupce předkládá svůj doklad totožnosti a originál rodného listu dítěte.

Doklady jsou  vyřízeny do 30 dnů, v případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního dokladu do 5 pracovních dnů, nebo případně do 24 hod. tj. do druhého pracovního dne.  Za výrobu těchto bleskových dokladů jsou však stanoveny vyšší poplatky. Bližší informace k vydávání dokladů jsou zveřejněny na webu Města Třebíče na adrese:  www.trebic.cz →   doklady: zde

A protože informací není nikdy dost, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je obzvláště vhodné na místě si zjistit, zda nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe. Dále je třeba si dát pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou požadovat minimální dobu platnosti cestovního pasu při vstupu na jejich území, nejčastěji bývá tato doba platnosti pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

Neznalost podmínek a pokynů k vycestování vás neomlouvá, a je proto třeba nepříjemnostem předcházet a dovolenou si zbytečně nekomplikovat, protože si ji chceme především pohodově  užít.

Irini Martakidisová