Ke kampani Česko svítí modře 2019 se připojí i Třebíč Tisk
Čtvrtek, 04 Duben 2019 07:05

U příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, který připadá na druhého dubna, se naše město připojí k osvětové kampani Česko svítí modře. Letošní, již šestý ročník kampaně, má motto Cesta k pochopení. Při této příležitosti bude v noci z 2. na 3. dubna třebíčská Městská věž nasvícena modře.

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS v roce 2014, kdy se konal I. ročník.  Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD, a potrvá až do konce měsíce. Propojuje organizátory osvětových akcí napříč republikou, posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a jejich rodinami. II. ročník zaštítila Asociace krajů ČR a hejtman JMK – JUDr. Michal Hašek. III. ročník kampaně se konal pod záštitou Jiřího Dienstbiera – ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. IV. ročník kampaně se konal pod záštitou Bohuslava Sobotky – předsedy vlády České republiky Loňská kampaň měla nosné motto: „Navzdory osudu.“ Záštitu V.ročníku kampaně převzal Andrej Babiš – předseda vlády České republiky. Jedná se o další krok k vzájemnému porozumění a pochopení světa lidí bez autismu se světem  lidí s autismem, který je vykročením  k vzájemnému respektu.

Letošní kampaň má nosné motto: „Cesta pochopení…“ Záštitu na VI. ročník kampaně převzal Andrej Babiš – předseda vlády České republiky a Anna Šabatová – veřejná ochránkyně práv.

V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese postupně seznamovány s Komunikačním souborem, který letos doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný MZ ČR. Aktuální informace viz www. mzcr.cz  – sekce  Odborník Zdravotník.

Materiály jsou východiskem pro respektující přístup  profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým.

V rámci VI. ročníku kampaně budeme prezentovat jak konkrétní kroky výše uvedených resortů (vyzvaných vládním usnesením), ale také  dalších resortů  včetně Asociace krajů České republiky, které  jsme přizvali k účasti.

Důvodem jejich oslovení je propojení dotčených subjektů v řešení společného zájmu – zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o autismu, jeho specifikách a možnostech prevence vzniku náročných situací. Ty často vznikají na základě domněnek či neznalosti.

Do kampaně Česko svítí modře 2019 se tak vedle  Asociace krajů České republiky zapojila také  ministerstva: dopravy, financí, pro místní rozvoj a spravedlnosti.

V České republice žije podle odhadů na 250 000 osob s PAS (v létech 2014/15 bylo uváděno 100 000 osob). Důležité je však podotknout, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Díky neinformovanosti laické a bohužel i části odborné veřejnosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Proč právě modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoji podporu lidem s PAS a jejich rodinám můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí,nasvícením objektu na modro……

Irini Martakidisová