Otevřená radnice? Ale komu… Tisk
Čtvrtek, 10 Leden 2019 07:41

Již v říjnu 2018 kontaktoval pirátský zastupitel Roman Pašek tajemníka Městského úřadu Třebíč a požadoval informaci o možnosti rezervace zasedacích místností městského úřadu pro jednorázová rozšířená jednání zastupitelského klubu (zastupitelé, členové výborů a komisí) a pro VEŘEJNÁ SETKÁNÍ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ S OBČANY MĚSTA.

Nejprve přišla zamítavá odpověď s doporučením, aby si ve volbách zvolení zastupitelé pro setkávání s občany pronajímali prostory od Městské kulturní středisko Třebíč, příspěvkové organizace vedené koaliční zastupitelkou Jaromírou Hanáčkovou (Pro Třebíč), které má roční rozpočet od města Třebíč cca 21 milionů Kč.

Tato odpověď zastupitele Paška neuspokojila, a tak požádal o výpis využívání zasedacích místností města a poskytnutí informace, kteří zastupitelé mají k dispozici vlastní kancelář.

Jak můžete vidět, velká reprezentativní zasedací místnost na Masarykově náměstí se využívá průměrně jen asi každý 3. den. Ačkoliv našemu opozičnímu uskupení není umožněno jednorázově využívat zasedací místnosti města, neuvolněným radním byla počínaje tímto volebním období nově vyčleněna vlastní kancelář.

Letos již 30 let od revoluce bohužel platí: "Všichni jsme si rovni, jen někteří jsme si rovnější..."

PS