Studená sprcha Andreje Babiše Tisk
Středa, 31 Říjen 2018 17:16

Nad dostavbou EDU se stahují mraky

Jen tak jakoby mimochodem před odletem na Slovensko oznámil premiér Andrej Babiš, že rozhodnutí o dostavbě dukovanské elektrárny se asi o deset let odloží. Jaké jsou argumenty pro odložení a jaké by byly důsledky? Toto malé zamyšlení nemá být odborná analýza, ale spíše může ozřejmit některé na první pohled ne příliš zřejmé aspekty.

Pro odložení dostavby hovoří celá řada skutečností.

EDU patří do první třetiny tlakovodních reaktorů co do bezpečnosti provozu. Rozhodující komponety jsou v dobrém stavu. Prakticky jedinou nevyměnitelnou částí je tlaková nádoba reaktoru. Podle periodických kontrol a podle stavu tzv. svědečných vzorků (vzorky materiálu nádoby vystavené radiaci v aktivní zóně) vyplývá, že křehnutí materiálu vlivem záření je menší, než předpokládal projekt. A to je ještě možnost reaktorovou nádobu zevnitř vyžíhat, čímž se životnost prodlouží o zhruba polovinu.

Do modernizace byly vloženy desítky miliard. Byl kompletně zaměněn sovětský systém měření a regulace za americký. V nedávné době se uskutečnilo zodolnění proti zemětřesení a větru. EDU se dovybavila ventilátorovým chlazením, které bylo v původním projektu, ale v rámci úspor škrtnuto v době výstavby. Postupně se vyměňují vysokonapěťové rozvaděče, abych uvedl ty největší investice.

Po legislativní stránce odkladu také nic nebrání. Ba, naopak. Státní úřad pro jadernou bezpečnost překvapivě prodloužil povolení k provozu bloků na dobu neurčitou, s nadsázkou je možno říci, že na věky. Pochopitelně při dodržení určitých podmínek lze provoz prodloužit o desetiletí.

Zahraniční i domácí oponenti jsou dlouhodobě v klidu. Otevření otázky dostavby povede k jejich aktivizaci. Před pár lety jsme přistoupili k mezinárodním úmluvám, s Českou republikou se může soudit každý, kdo se cítí být novým blokem ohrožen, nejen Rakušané.

I ekonomika hovoří pro odklad. Nový blok by stál v dnešních cenách cca 200 miliard korun. Odklad o 10 let by podle Andreje Babiše přišel na desetinu. Přitom financování dostavby je oříšek. ČEZ by asi deset let nemohl vyplatit dividendu. To by vedlo k žalobám minoritních akcionářů, kteří by právem namítali nehospodárnost. Majoritní akcionář, tedy stát, by přišel o vítanou každoroční injekci do státního rozpočtu. Úvěr je totiž problematický. Banky by chtěly státní záruku, že o své peníze nepřijdou. Zdá se, že se teď nenajde kovboj, ochotný státní záruku podepsat.

Dostavbu aktuálně nepotřebujeme ani z hlediska energetické bilance. Zhruba 10% elektřiny vyvážíme a v záloze máme zakonzervovanou paroplynovou elektrárnu. To je důvod, proč nemáme nárok na pomoc z EU. Obnovitelné zdroje nejsou na mezi využití a na odsíření uhelných elektráren padly desítky miliard. Některé studie ukazují, že během dekády lze výkon nového zdroje nahradit i obnovitelnými zdroji při provozních nákladech o více než řád nižších.

Kdyby se přece jen ukázala potřeba dostavby atomových elektráren, přichází spíše v úvahu Temelín. Je zde vše připraveno na čtyři bloky, stojí dva. K dispozici jsou pomocné provozy, dobře dimenzované napojení na přenosovou soustavu, dostatek chladící vody ve Vltavě.

I kdyby bylo o rychlé dostavbě rozhodnuto, v této chvíli není, kdo by novou jaderku postavil. Tisíce stavebních a vysoce specializovaných pracovníků, které by si dodavatel musel najít u nás, prostě momentálně nemáme. A těžko tak složitou práci svěřit agenturním pracovníkům ze zahraničí. Podmínky socialistické „hurá výstavby“ jsou dávno pryč.

Pro odklad hovoří i nevyřešený konec palivového cyklu, tedy trvalé úložiště vyhořelého paliva. Vytipované obce souhlasí s provozem JE, ale jsou tvrdě proti stavbě úložiště.

Do hry vstupují klimatické změny. Řeka Jihlavka podle poradce v energetice Pavla Stehlíka dokáže dodat na chlazení bloku stále méně vody. Nyní to vypadá, že by uchladila blok o výkonu 500 až 600 MW, potřebujeme však postavit blok o dvojnásobném výkonu. „Šestistovka“ je ekonomický nesmysl.

Existují však i argumenty pro rychlou dostavbu.

Nejzávažnějším je zastaralý sovětský projekt čtyř dukovanských bloků ze sedmdesátých let minulého století. Reaktory totiž nedisponují důkladnou vnější ochrannou obálkou, tzv. plnotlakým kontejmentem. I když vedení ČEZu kontejmentem nazývá barbotážní věž a hermetické boxy kolem zařízení primárního okruhu, prostě tomu tak není. Dnes by podobné zařízení nebylo možno povolit.

Časovanou bombou může být i stav kabeláže. Ta je těžko vyměnitelná vzhledem k nepřístupnosti a protipožárnímu nástřiku na lávkách kabelových kanálů. Řešením by však mohla být stavba nových.

Dostavba Dukovan je součástí Státní energetické koncepce. To je něco jako územní plán. Koncepci však je možno přepracovat. Není to dogma.

Důležitý je sociálně politický aspekt dostavby. S pravidelností volebních cyklů se na Dukovanech střídali politici a celá desetiletí ujišťovali lokální politiky i vedení elektrárny, že se stavět bude. Ale jak vidno, panská láska po zajících skáče. Místní politici z úrovně kraje i obcí lobují v Praze za dostavbu. Když už si mysleli, že mají vyhráno, přišla od premiéra sprcha. Pravdou je, že kdyby se dostavba odložila, region se nezhroutí, jak politici straší. Nechali si kdysi udělat studii sociálních dopadů konce EDU. Jenomže studie nedopadla, jak si zadavatelé přáli. Většina oslovených podniků vůbec na zaslaný dotazník neodpověděla, další nevidí problém. Ostatně pád BOPO a Elitexu po revoluci jim dává za pravdu. Ekonomika hravě vstřebá několik tisíc uvolněných pracovníků i v době, kdy není vysoká zaměstnanost jako dnes.

Pro dostavbu hovoří investice do pozemků v Třebíči. Oligarchové nakoupili a drží stavební místa asi v naději, že investici zúročí na stavbě bytových domů a domků pro stavbaře. Je to i případ Richarda Horkého? Zdá se, že ano. Dukovanská elektrárna nakoupila pozemky na okraji areálu EDU, aby při povolovacím řízení sousedila stavba s pozemky ve vlastnictví ČEZ a nikoliv s majetky občanů nebo zemědělských podniků. Takto výhodně prodal svá pole i exstarosta Dukovan Vítězslav Jonáš, dříve velký odpůrce EDU a nyní velký zastánce dostavby.

Uvidíme, jak se bude situace okolo dostavby 5. bloku JE Dukovany vyvíjet. Určitě se vzápětí dočkáme reakce politiků na „pokusný balónek“ pana premiéra. Vždyť všechny strany a hnutí měly dostavbu Dukovan ve volebním programu. A všem je jasné, že odložení může znamenat konečnou.

František Ryneš