Rotary klub Třebíč obdaroval stacionář Tisk
Neděle, 20 Březen 2011 08:06

V pátek byla podepsána smlouva o poskytnutí daru mezi Rotary klubem Třebíč a nadačním fondem Žijí s námi. Tento fond podporuje Denní rehabilitační stacionář pro děti a mládež na Družstevní ulici, který provozuje město Třebíč.

„Dar ve výši 71 tisíc korun je výtěžkem adventního koncertu a dražby uměleckých děl regionálních autorů,“ sdělil prezident klubu Tibor Szabó. Nadační fond využije daru k částečnému pokrytí nákladů na pořízení lékařského přístroje Synoptofor a pak přístroj bezplatně zapůjčí stacionáři. Ředitelka nadačního fondu Marie Rynešová dodává: „Jedná se o diagnosticko-terapeutický přístroj na léčení zrakových vad dětí a dospívající mládeže. Ten nám dosud ve stacionáři chyběl. Podstatně se jeho pomocí zkvalitní možnosti léčby vad zraku našich klientů.“

 

Rotary klub Třebíč dlouhodobě podporuje Denní rehabilitační stacionář pro děti a mládež. Díky darům klubu byla v minulosti vybavena ergoterapeutická dřevodílna pro chlapce, cvičná kuchyně pro dívky a herna pro nejmenší. Rotary klub věnoval prostředky na nákup mikrobusu Ford Transit a zaplatil zřízení dopravního hřiště v zahradě stacionáře. Z přístrojového vybavení zakoupil klub ještě specielní vanu s transportním zařízením pro těžce postižené klienty. Ředitel stacionáře Karel Halačka se netají spokojeností se vzájemnou spoluprací stacionáře, nadačního fondu a třebíčských rotariánů. Nový přístroj bude stacionáři předán v úterý.
František Ryneš

Aktualizováno Pátek, 01 Duben 2011 11:00